Thông tin truyện

Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Đánh giá: 9.1 /10 từ 17 lượt
Thể loại: xuyên không, nữ cường, harem,....

Về cấp độ:

Trong truyện của mình có 2 dạng pháp sư: Thuần Sư và Diệt Sư. Mỗi pháp sư có 3 mức, mỗi mức có 10 cấp, đc chia ra như sau:

Thuần Sư: Hạ Khí pháp sư, Trung Thuần pháp sư, Thần Đế pháp sư

Diệt Sư: Hạ liệt pháp sư, Trung Vương pháp sư, Thượng Tôn pháp sư

Nếu đạt đc cấp 9 của mức Thượng Tôn/Thần Đế pháp sư, người luyện sẽ trường sinh bất tử

Nếu đạt đến cấp 10 của mức Thượng Tôn/Thần Đế pháp sư, người luyện sẽ trường sinh bất lão.

Bình luận truyện