Thông tin truyện

Lăng Thiên Chiến Tôn

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Lăng Thiên Chiến Tôn

Đánh giá: 9 /10 từ 0 lượt

 Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!

Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn...

Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!

Cảnh giới: Thối Thể - Ngưng Đan - Nguyên Đan - Nguyên Anh - Hư (Khuy Hư - Nhập Hư - Động Hư - Hóa Hư) - Võ Hoàng - Võ Đế (chia Cửu trọng).

Luyện Dược Sư, Luyện Khí Sư: Cửu phẩm - ... - Nhất phẩm - Chuẩn Hoàng phẩm - Hoàng phẩm

Minh Văn Sư: ...

Binh Khí: Linh Khí - ...

Dã thú - Hung Thú (Ngưng Đan -> Nguyên Anh) - Yêu thú (Hư -> Võ Đế).

Danh sách chương

    Bình luận truyện